Beleid

Missie

Weska is een deskundige en proactieve partner voor alle bedrijven waarin schoonmaak een rol speelt. Weska, een Rotterdams familiebedrijf, waar iedere schoonmaak professional graag klant wordt én blijft. Een bedrijf waar gemotiveerde medewerkers graag werken en blijven werken. Denken in oplossingen, dat is wat we kunnen en doen! Weska richt zich hierbij op duurzame langdurige samenwerkingsverbanden met al haar stakeholders.

Visie

Weska voor al uw schoonmaakproducten.. Met onze kennis inspireren wij klanten, om met innovatieve schoonmaakoplossingen aan de slag te gaan, met een zo laag mogelijke milieu belasting, tijdsbesparing en daarmee kosten te verlagen. Met als doel een perfect schoonmaakresultaat.

Kwaliteitsbeleid

Het beleid is erop gericht om continu (meer) waardering van de door “Weska BV” geleverde producten en diensten te verkrijgen. Hierbij proberen we op een zo eerlijke manier een zo groot mogelijk rendement te verkrijgen vanuit een goede business strategie en vanuit een langdurige samenwerking met belanghebbenden.

Wij doen dit door middel van:

  • Het aanbieden een ruim en duurzaam assortiment tegen een realistische prijs;
  • Het zorgvuldig zaken doen in het belang van alle betrokkenen en de omgeving;
  • Handelen met passie, loyaliteit, betrouwbaarheid en professionaliteit gericht op continu verbetering.

We houden ons hierbij aan wet- en regelgeving, de eisen van onze stakeholders en de eisen die vastgelegd zijn in de normen ISO-9001, de ISO 14001 en De MVO-Wijzer.

Milieubeleid

Weska, ziet het milieubeleid, evenals de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn, als een integraal onderdeel van de totale bedrijfsvoering, dat gericht is op een continue verbetering van de milieuprestatie. De bedrijfsactiviteiten van Weska hebben vooral een indirect effect op het milieu. Weska zal zich inspannen om de milieueffecten die de bedrijfsactiviteiten (kunnen) veroorzaken zoveel mogelijk te beperken en, waar mogelijk, te voorkomen. Dit willen we doen het treffen van preventiemaatregelen dan wel beperkende maatregelen, zowel organisatorisch als technisch Hierbij wordt gestreefd naar energie neutrale mogelijkheden, wanneer dit binnen de mogelijkheden ligt van Weska.

De directie van Weska stelt zich eindverantwoordelijk voor het milieubeleid.

  • Binnen de organisatie wordt zorg gedragen voor de vereiste voorlichting aan medewerkers. Ook wordt deelname aan noodzakelijke opleidingen ondersteund en aangemoedigd.
  • De medewerkers van Weska ondersteunen het milieubeleid en zijn zich van hun verantwoordelijkheid in het realiseren daarvan terdege bewust.
  • Daarnaast willen wij de veiligheid en de gezondheid van medewerkers, klanten en bezoekers en leveranciers waarborgen.

subfooter