Weska is geslaagd voor de ISO9001!

Weska was al gecertificeerd volgens de ISO-9001:2008. Afgelopen maand is Weska ook geslaagd voor de update van deze norm: de ISO-9001-2015. De ISO-9001 normen ontwikkelen zich mee met de maatschappij. Ontwikkelingen die hier onder meer een rol spelen zijn de globalisering, de maatschappelijke rol van organisaties en de toenemende aandacht voor risicomanagement.

Enkele belangrijke inhoudelijke punten die in de nieuwe ISO-9001:2015 vorm hebben gekregen, zijn de integratie van “stakeholder-management” en de integratie van “risicomanagement”. Het idee achter stakeholder-management is dat bij het vaststellen van de bedrijfsstrategie en het bedrijfsbeleid op passende wijze rekening wordt gehouden met alle relevante belanghebbende partijen, zoals natuurlijk de klant, de leverancier en de medewerkers. Maar ook met eventuele andere belanghebbenden zoals de overheid, maatschappelijke omgeving, etc., en dan wel vanuit de focus van kwaliteitsmanagement.

Reden genoeg dus voor Weska om weer te voldoen aan de laatste norm!