Leasing

The Lease Factory

In samenwerking met Lease Factory biedt Weska BV u de mogelijkheid tot lease.

Lease Factory is een leasemaatschappij gespecialiseerd in vendor finance en equipment lease.

Weska verzorgt de levering en service van de machine, Lease Factory de financiering.

leasefactory
Weska-Leasing-Factory

De leasemogelijkheden

Financial lease

 • vanaf € 5.000,-
 • klant is economische eigenaar
 • koopoptie € 100,00 na afloop vaste lease periode
 • Weska factureert Lease Factory
 • klant betaalt volledige BTW aan Lease Facory
 • Lease Factory betaalt volledige factuurbedrag aan Weska
 • vaste einddatum

Operational lease

 • vanaf € 5.000,-
 • Lease Factory is volledig eigenaar;
 • geen restwaarde risico;
 • Weska factureert Lease Factory;
 • Lease Factory betaalt volledige factuurbedrag aan Weska;
 • vaste einddatum.

De voordelen van leasing

Weska-Lease-Factory

Voordelen leasing

 • behoud financiële ruimte;
 • vaste rente gedurende gehele looptijd;
 • 100% financiering;
 • fiscale voordelen; rente is aftrekbaar;
 • off balance mogelijkheden;
 • bij operational lease alleen leasekosten, balansratio’s blijven onaangetast;
 • eenvoudige budgettering; kosten worden eenvoudige berekend omdat leasekosten gedurende looptijd van contract vastliggen.

Verzekering

Klant dient apparatuur voor eigen rekening en risico in goede staat te houden en ook te verzekeren en gedurende de gehele looptijd van de Lease-overeenkomst verzekerd houden op basis van de daarvoor gebruikelijke uitgebreide voorwaarden tegen schade en verlies van de apparatuur.

Weska-Lease-Factory2

Procedure

 1. Na orderbevestiging verzorgt Weska de aanvraag bij de Lease Factory
 2. Lease Factory zal indien noodzakelijk contact opnemen met klant voor financiële informatie
 3. Na ontvangst van gevraagde informatie zal Lease Factory de aanvraag in behandeling nemen
 4. De uitslag van het kredietonderzoek wordt per e-mail door de Lease Factory aan Weska en de klant doorgegeven
 5. Na akkoord van de lease aanvraag zal de Lease Factory de lease-overeenkomst aan de klant of Weska toezenden
 6. Na retourzending van de rechtsgeldig ondertekende lease overeenkomst en de daartoe behorende documenten alsmede de factuur van Weska aan Lease Factory, zal de leaseovereenkomst worden geactiveerd en uitbetaling door Lease Factory aan Weska plaatsvinden.

Criteria

 • bestaansduur > 2 jaar
 • geen negatieve registratie bij het BKR te Tiel (bij maatschap en vrij beroep)
 • Eenmanszaak, VOF, CV,
 • bereidwilligheid om financiële informatie te verstrekken
 • positieve resultaten
 • voldoende aflossingscapaciteit
 • positief c.q. acceptabel eigen vermogen/kapitaal
 • investering in verhouding tot bedrijfsomvang
 • uitgesloten branches; horeca, ambulante handel, kermisexploitanten en fitness/sportcentra
 • Leeftijd ondernemer < 65 jaar (indien zelfstandige of uitoefenaar vrij beroep)

Calculator

Tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele rentewijzigingen
Meer informatie? www.leasefactory.nl

Weska-Lease-Factory3