cssmenu

Sipro Groene Aanslagverwijderaar

sipro
AANBIEDING
Artikelgroep Groene Aanslagverwijderaars
Artikel Sipro Groene Aanslagverwijderaar
Omschrijving Sipro Uniquat Groene Aanslag Verwijderaar 2x5 liter

Sipro Uniquat is een geconcentreerd algdodend middel, gebaseerd op een kwarternaire- ammonium en bevat 100 g/l N,N-didecyldimethylammoniumchloride. Sipro Uniquat is wettelijk toegelaten onder nummer 14554 N. Sipro Uniquat kent in verband met de wet bestrijdingmiddelen specifieke aanbevelingen. Geproduceerd door Siderius B.V.

A.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter:

1. Bestrijding van bacteriën (exclusief Mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten op oppervlakken welke in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor, echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij;
Bestrijding van bacteriën (exclusief Mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten op oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen;
2. Bestrijding van bacteriën, schimmels en algen in recirculerende koelwatersystemen; in hulpstofdoseersystemen in de papier- en kartonindustrie alsmede de pasteuriseer-installaties en overige vormen van proceswater in de suiker- en voedingsmiddelenindustrie. Dit middel mag uitsluitend worden toegepast met instemming van het per locatie bevoegd gezag voor kwalitatief waterbeheer;
3. Bestrijding van groene aanslag. Het behandelen van verharde oppervlakken en apparatuur naast watergangen bij de bestrijding van groene aanslag is niet toegestaan. Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen: Voorkomen moet worden dat de vloeistof het oppervlaktewater bereikt.

B.
GEBRUIKSAANWIJZING

1. Gebruik als desinfectiemiddel

De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. Een daarbij eventueel gebruikt reinigingsmiddel vervolgens afspoelen met schoon water. Overtollige vloeistof verwijderen. Indien behandelde oppervlakken of materialen met eet- en drinkwaren in contact kunnen komen is na de inwerkingstijd grondig naspoelen met schoon water vereist. Minimale inwerkingstijd 5 minuten.

Voor gebruik op plaatsen, waar eet- en drinkwaren worden bereid, be¬han¬deld of bewaard en voor algemeen gebruik is de gebruiksconcentratie 4 ml per liter water.

Voor gebruik in het ziekenhuis wordt het middel uitsluitend aanbevolen voor het behandelen van:
• Oppervlakken (wanden, vloeren en meubilair) met uitzondering van tbc- afdelingen en isolettes: Gebruiksverdunning 1:250 (4 ml/L), minimale inwerkingstijd 5 minuten.
• Oppervlakken en apparatuur in keukens: Gebruiksverdunning 1:250 (4 ml/L), minimale inwerkingstijd 5 minuten.
• Toiletten en overig sanitairGebruiksverdunning 1:250 (4 ml/L), minimale inwerkingstijd 5 minuten.
• Instrumentarium (m.u.v. cystoscopen en andere delicate medische instrumenten): uitsluitend na gebruik en voor reiniging en sterilisatie. Gebruiksverdunning 1:250 (4 ml/L)

Attentie: Gebruik van het middel kan leiden tot selectie van bacteriestammen, die er resistent tegen zijn.

2. Industriële toepassingen

• 2.1 Gebruik in koelwatersystemen, pasteuriseerinstallaties en andere vormen van proceswater. Sterk verontreinigde systemen schoonmaken voor behandeling.
o Aanvangsdosering: Voeg eenmaal per week 50 ml van dit middel toe per m3 systeemvolume; indien deze dosering geen bevredigend resultaat oplevert de dosering verhogen tot 400 ml van dit middel per m3 systeemvolume.
o Onderhoudsdosering: Voeg één maal per week 50 ml van dit middel toe per m3 systeemvolume; neemt de slijmvorming weer toe dan de dosering verhogen.

• 2.2 Papier- en kartonindustrie. Het middel dient via een doseerunit te worden toegevoegd aan de pulpwater bassins.
o Aanvangsdosering: Per ton papier of papierpulp 2-4 liter van het middel toevoegen. In hulpstofdoseersystemen; rechtstreeks 100-200 ml/100l. Herhaal dit tot het systeem onder controle is.
o Onderhoudsdosering (continue of discontinue methode): Per ton papier of papierpulp 200-2000 ml van het middel toevoegen. Stel de dosering zodanig in dat het systeem onder controle blijft. In hulpstofdoseersystemen: dosering terugbrengen tot 100-200 ml/100l.

3. Bestrijding van groene aanslag

Ter verwijdering van groene aanslag op ramen en materialen in lege kassen en warenhuizen.
Grondig spuiten of borstelen met een oplossing van 2,5% van dit middel (25 ml op 1 liter water). Na enkele dagen dode wieren, algen, vuil enz. verwijderen door met een harde straal af te spuiten resp. af te schrobben. Deze reinigende nabehandeling behoeft niet noodzakelijk op korte termijn te gebeuren, om¬dat dit middel geen schadelijke nawerking en dampwerking bezit. Om de¬ze redenen kunnen behandelingen ook nog tot kort voor het planten word¬en uitgevoerd.

Ter voorkoming van groene aanslag op ramen en materialen in lege kassen en warenhuizen.
- Op schone ramen spuiten met een oplossing van 2,5% van dit middel (25 ml op 1 liter water). In verband met de afwezigheid van schadelijke na¬wer¬king van dit mi¬ddel en het geringe residu, behoeft en mag niet worden na gespoten. Door deze wijze van toepassen wordt het ontstaan van groene aanslag voor vele maan¬den tegen gegaan.
- Indien ramen (o.a. platglas) met de hand worden schoongemaakt (afsch¬rob¬ben) kan volstaan met een oplossing van 1,5% (15 ml per 1 liter water).

Ter verwijdering en ter voorkoming van groene aanslag op muren, daken, tegelpaden, flagstones, grafzerken, ramen, biel¬sen, tuinmeubelen e.d.
Spuiten, gieten, borstelen of schrobben met een oplossing van 2,5% van dit middel (25 ml op 1 liter water). Niet naspoelen. Niet op planten spuiten of gieten.

Opmerking: Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen.Artikelnummer 010606A
Eenheden 2x5 Liter
Verpakkingseenheid 2x5 Liter (1   2x5 Liter Per 2x5 Liter)
EAN 8720647500122
Minimale afname -
Prijs 2x5 Liter € 60,24 Excl. BTW
Extra prijsinfo
Brutoprijs
Korting
Bijstelling
Nettoprijs
CTGB nr 14554 N
Inhoud 2 x 5 liter
Merk Weska

Snel bestellen

Eenheid
Aantal Bereken prijs 
Plaats in winkelwagen 

Klanten die deze producten kochten, kochten ook:

Klanten die deze producten kochten, kochten ook:

    Artikel Aantal Uw prijs
Excl. BTW
Opmerking
Doseerpomp 5 liter can
ST € 2,87
Lagedrukspuit 10 liter
ST € 50,40
Gloria pomp Prima 5T
ST € 50,50
Alle regels selecteren | Alle regels deselecteren | Bestellen

subfooter